Jazykové kurzy a preklady

Jazyková škola best4u úspešne pôsobí na slovenskom trhu od septembra 2004. Zameriava sa na jazykovú výučbu a prekladateľskú činnosť.


Jazyková výučba:

Organizujeme kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny. Cieľovou skupinou sú jednotlivci, organizované skupiny a firmy. 

Aktuálna ponuka jazykových kurzov zahŕňa verejné kurzy angličtiny v Devínskej Novej Vsi (individuálne a pre miniskupiny, t.j. 2-4 účastníkov) a firemné kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny rôzneho zamerania a intenzity v rámci celej Bratislavy.

Zápis: Prihláste sa teraz.


Prekladateľská činnosť:

Ponúkame služby v oblasti prekladateľskej činnosti - odborné aj úradné/súdne preklady. Prekladáme odborné texty rôzneho zamerania a úradné listiny v jazykoch angličtina, nemčina, ruština, polština a taliančina.

Našim cieľom je:

  • kvalita poskytovaných služieb,
  • profesionalita,
  • spokojnosť našich klientov a dlhodobá spolupráca.

PPC kampane