Náš tím                                                                                         best4u


Lektori:

Kvalifikovaní profesionáli, t.j. absolventi vysokoškolského štúdia cudzieho jazyka predovšetkým pedagogického a andragogického zamerania s praxou a zahraničnými skúsenosťami.

Prekladatelia:

Kvalifikovaní profesionáli s vynikajúcimi jazykovými znalosťami a praxou.

 

jazykové kurzy*****preklady*****jazykové kurzy*****preklady

Riaditeľka:

Mgr. Katarína Kubaláková, MBA

Vzdelanie:

1997 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre:

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra – Mgr.

1998 British Council Bratislava:

Business English, Negotiations, Project Management

2000 University of Leeds, UK:

Management of Social Services – MBA (Master of Business Administration)

2008 Tlmočnícky ústav, Univerzita Komenského v Bratislave:

odborná skúška (súdneho) prekladateľa – anglický jazyk

Prax:

  • zahraničné vzťahy, medzinárodná spolupráca a európska integrácia (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR)
  • odborné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov (personálna agentúra)
  • lektorská činnosť (živnostenský list)
  • prekladateľská činnosť (živnostenský list)
  • metodická činnosť (živnostenský list)
  • manažérska činnosť (živnostenský list)

PPC kampane