O nás

Jazyková škola best4u úspešne pôsobí na slovenskom trhu od septembra 2004. Zameriava sa na výučbu cudzích jazykov v Bratislave a prekladateľskú činnosť v rámci celej SR aj zahraničia.

Jazykové kurzy

Jazyková výučba sa vzťahuje na kurzy všeobecnej, obchodnej a konverzačnej angličtiny, nemčiny a ruštiny pre firmy, živnostníkov a jedotlivcov - fyzické osoby. V letných mesiacoch ponúkame krátkodobé intenzívne a superintenzívne konverzačné kurzy.

Preklady

Ponúkame služby v oblasti prekladateľskej činnosti v jazykoch angličtina (aj úradné), nemčina, ruština a taliančina. Prekladáme odborné texty rôzneho zamerania a  úradné listiny, ako napríklad: 

 • rodný list, sobášny list, úmrtný list, výpis z registra trestov, 
 • vysvedčenia SŠ, maturitné vysvedčenie, výpis výsledkov štúdia (VŠ), diplom (VŠ), dodatok k diplomu (VŠ), 
 • certifikát zhody, certifikát o schválení typu, osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz),  
 • zmluvy, výpisy, osvedčenia, potvrdenia, certifikáty, rozsudky atď. 

Verím, že oceníte vysokú kvalitu našich služieb a profesionálny prístup, ktoré sú našou prioritou. Tešíme sa na spoluprácu.

   

       jazykové kurzy *****  firemné kurzy *****  individuálne kurzy *****  úradné preklady     
 
      angličtina ***** nemčina ***** ruština      
 
      Bratislava ***** Devínska Nová Ves

 

Prečo práve my?

V Bratislave v súčasnosti pôsobí niekoľko desiatok jazykových škôl, a tak je často neľahké rozhodnúť sa pre tú pravú - tú, ktorá splní Vaše očakávania.

best4u je to najlepšie pre Vás, pretože u nás je:

 • klient a jeho spokojnosť v centre pozornosti,
 • maximálna ústretovosť voči klientom,
 • profesionalita a kreativita vo vyučovaní,
 • efektívna metodika výučby cudzích jazykov,
 • popri práci zábava (interaktívne cvičenia, jazykové hry, drily, hranie rolí, konverzácie...),
 • dôraz na hovorenie a každodennú, praktickú angličtinu,
 • vyučovanie v malých skupinách s počtom max. 4 účastníkov,
 • možnosť individuálnej výučby,
 • moderné, kvalitné učebnice s bonusovými prvkami...

a ešte niečo...

Pre dokonalé zvládnutie cudzieho jazyka Vám iba slovíčka a gramatika nepostačia. Potrebná je aj znalosť praktických a funkčných fráz, ktorým mnohé kurzy a učebnice nevenujú dostatočnú pozornosť. Výsledkom toho je, že absolventi kurzov mnohých jazykových škôl na úrovni stredne a často aj vyššie pokročilých sa síce v bežných situáciách (nakupovanie, objednávanie v reštaurácii, telefonovanie a pod.) nestratia, ale hovoria „slovenskou angličtinou/nemčinou“, čiže doslovne si prekladajú slovenské výrazy do cudzieho jazyka, pričom native speaker (rodený hovorca) by to nikdy tak nepovedal.

My sa snažíme pripraviť účastníkov našich jazykových kurzov na rôzne situácie, s ktorými sa môžu bežne stretnúť. Pri budovaní slovnej zásoby v angličtine ich učíme tieto užitočné frázy používať už od úrovne začiatočník a následne im poskytujeme množstvo príležitostí na ich precvičenie formou simulovaných situácií a hrania rolí.


PPC kampane