O nás

Jazyková škola best4u úspešne pôsobí na slovenskom trhu od septembra 2004. Zameriava sa na výučbu cudzích jazykov a prekladateľskú činnosť.

jazyková výučba - jazykové kurzy

Jazyková výučba sa vzťahuje na kurzy všeobecnej, obchodnej a konverzačnej angličtiny, nemčiny a ruštiny pre verejnosť a firmy. V letných mesiacoch ponúkame krátkodobé intenzívne a superintenzívne konverzačné kurzy.

prekladateľská  činnosť – preklady

Ponúkame služby v oblasti prekladateľskej činnosti v jazykoch angličtina, nemčina, ruština a taliančina. Prekladáme odborné texty rôzneho zamerania a  úradné listiny, ako napríklad: 

 • rodný list, sobášny list, úmrtný list, výpis z registra trestov, 
 • vysvedčenia SŠ, maturitné vysvedčenie, výpis výsledkov štúdia (VŠ), diplom (VŠ), dodatok k diplomu (VŠ), 
 • certifikát zhody, certifikát o schválení typu, osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz),  
 • zmluvy, výpisy, osvedčenia, potvrdenia, certifikáty, rozsudky atď. 

Verím, že oceníte vysokú kvalitu našich služieb a profesionálny prístup, ktoré sú našou prioritou. Tešíme sa na spoluprácu.

 

Referencie:

Naše služby už ocenili klienti z nasledujúcich spoločností:

 • AuJob, s.r.o.,
 • AE&E Austria GmbH & Co KG, Begra, s.r.o.,
 • Benela, s.r.o.,
 • Datas trade, s.r.o.,
 • e-FRACTAL, s.r.o.,
 • Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A.,
 • Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o.,
 • Heineken Slovensko, a.s.,
 • Hemak, s.r.o.,
 • Hollen, s.r.o.,
 • Medical Glass, a.s.,
 • MediaCom Bratislava, s.r.o.,
 • Imperial Tobacco Slovakia, a.s.,
 • Ing. Peter Alaxin – Alab,
 • Koratex, a.s.,
 • MLU Bratislava, s.r.o.,
 • New Yorker Slovakia, s.r.o.,
 • Ramirent, s.r.o.,
 • 3R-Technic, s.r.o.,
 • Ratiopharm Slovensko, s.r.o.,
 • RHAPIS, s.r.o.,
 • Roche Slovensko, s.r.o.,
 • Siam Center, s.r.o.,
 • Sikla Slovensko, s.r.o.,
 • Slovak Telekom, a.s.,
 • SynCare, Slovakia, s.r.o.,
 • Together tímové riešenia, s.r.o.,
 • Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,
 • Ventra Slovakia, s.r.o.,
 •  orgány štátnej správy...

Jazyková výučba:

Organizujeme kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny.

Cieľovou skupinou sú jednotlivci, organizované skupiny a firmy.

Jazyková výučba prebieha formou skupinových (2 – 4 účastníci) a individuálnych (1 účastník) kurzov.

Firemná výučba a individuálne kurzy predstavujú produkt šitý na mieru, t.j. obsah, rozsah, intenzitu, výber učebníc a lektora prispôsobujeme potrebám a požiadavkám konkrétneho klienta. Vyučovanie prebieha priamo u klienta (v priestoroch firmy) v rámci celej Bratislavy.

Verejné kurzy pre deti a dospelých prebiehajú v Devínskej Novej Vsi (ZŠ I. Bukovčana 3).

jazykové kurzy*****preklady*****jazykové kurzy*****preklady

Prekladateľská činnosť:

Ponúkame služby v oblasti prekladateľskej činnosti v jazykoch angličtina, nemčina, ruština, polština a taliančina. Prekladáme odborné texty rôzneho zamerania (AJ, NJ, RJ, PJ, TJ) a úradné listiny - úradné/súdne preklady (s úradnou pečiatkou prekladateľa z/do AJ).

Súdny, úradný, úradne overený preklad, preklad s pečiatkou...

V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa dnes takýto prekladateľský úkon nazýva už len „preklad“, ale v praxi sa často používa pomenovanie „úradný preklad“ alebo „súdny preklad“ pre odlíšenie bežného prekladu, ktorý môže vykonať prakticky ktokoľvek, t.j. aj človek bez príslušnej kvalifikácie či praxe, od prekladu vykonávaného osobou splnomocnenou štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa tohto zákona a zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. 

jazykové kurzy*****preklady*****jazykové kurzy*****preklady

Našim cieľom je:

 • kvalita poskytovaných služieb,
 • profesionalita v prístupe ku klientom,
 • spokojnosť našich klientov a dlhodobá spolupráca.

 

      best4u - to najlešie pre Vás

Prečo práve my?

V Bratislave v súčasnosti pôsobí niekoľko desiatok jazykových škôl, a tak je často neľahké rozhodnúť sa pre tú pravú - tú, ktorá splní Vaše očakávania.

best4u je to najlepšie pre Vás, pretože u nás je:

 • klient a jeho spokojnosť v centre pozornosti,
 • maximálna ústretovosť voči klientom,
 • profesionalita a kreativita vo vyučovaní,
 • efektívna metodika výučby cudzích jazykov,
 • popri práci zábava (interaktívne cvičenia, jazykové hry, drily, hranie rolí, konverzácie...),
 • dôraz na hovorenie a každodennú, praktickú angličtinu,
 • vyučovanie v malých skupinách s počtom max. 4 účastníkov,
 • možnosť individuálnej výučby,
 • moderné, kvalitné učebnice s bonusovými prvkami...

a ešte niečo...

Pre dokonalé zvládnutie cudzieho jazyka Vám iba slovíčka a gramatika nepostačia. Potrebná je aj znalosť praktických a funkčných fráz, ktorým mnohé kurzy a učebnice nevenujú dostatočnú pozornosť. Výsledkom toho je, že absolventi kurzov mnohých jazykových škôl na úrovni stredne a často aj vyššie pokročilých sa síce v bežných situáciách (nakupovanie, objednávanie v reštaurácii, telefonovanie a pod.) nestratia, ale hovoria „slovenskou angličtinou/nemčinou“, čiže doslovne si prekladajú slovenské výrazy do cudzieho jazyka, pričom native speaker (rodený hovorca) by to nikdy tak nepovedal.

My sa snažíme pripraviť účastníkov našich jazykových kurzov na rôzne situácie, s ktorými sa môžu bežne stretnúť. Pri budovaní slovnej zásoby v angličtine ich učíme tieto užitočné frázy používať už od úrovne začiatočník a následne im poskytujeme množstvo príležitostí na ich precvičenie formou simulovaných situácií a hrania rolí.


PPC kampane