Jazyková výučba:                                                                        best4u

Organizujeme kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny.

Cieľovou skupinou sú jednotlivci, organizované skupiny a firmy.

Kurzy angličtiny: verejné a firemné

Jazyková výučba pre verejnosť prebieha formou skupinových (2 – 4 účastníci) a individuálnych (1 účastník) kurzov.

Verejné kurzy pre deti a dospelých prebiehajú v Devínskej Novej Vsi (ZŠ I. Bukovčana 3).

Firemná výučba a individuálne kurzy predstavujú produkt šitý na mieru, t.j. obsah, rozsah a intenzitu kurzov, výber učebníc/učebných materiálov a lektora prispôsobujeme potrebám a požiadavkám konkrétneho klienta. Vyučovanie prebieha priamo u klienta (v priestoroch firmy) v rámci celej Bratislavy.

Kurzy nemčiny a ruštiny: firemné

Firemná výučba predstavuje produkt šitý na mieru, t.j. obsah, rozsah a intenzitu kurzov, výber učebníc/učebných materiálov a lektora prispôsobujeme potrebám a požiadavkám konkrétneho klienta. Vyučovanie prebieha priamo u klienta (v priestoroch firmy) v rámci celej Bratislavy.

Cena:

Cena kurzu závisí od viacerých kritérií (zameranie, veľkosť skupiny, rozsah, intenzita atď.). Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

 

jazykové kurzy*****preklady*****jazykové kurzy*****preklady 

Prekladateľská činnosť:                                                              best4u

Ponúkame služby v oblasti prekladateľskej činnosti v jazykoch angličtina, nemčina, ruština, polština a taliančina. Prekladáme odborné texty rôzneho zamerania (AJ, NJ, RJ, PJ, TJ) a úradné listiny - preklady s úradnou pečiatkou prekladateľa (z/do AJ).

Súdny, úradný, úradne overený preklad, preklad s pečiatkou...

V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa dnes takýto prekladateľský úkon nazýva už len „preklad“, ale v praxi sa často používa pomenovanie „úradný preklad“ alebo „súdny preklad“ pre odlíšenie bežného prekladu, ktorý môže vykonať prakticky ktokoľvek, t.j. aj človek bez príslušnej kvalifikácie či praxe, od prekladu vykonávaného osobou splnomocnenou štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa tohto zákona a zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Prekladané listiny:

  • rodný list, sobášny list, úmrtný list, výpis z registra trestov
  • vysvedčenia SŠ, maturitné vysvedčenie, výpis výsledkov štúdia (VŠ),
  • diplom (VŠ), dodatok k diplomu (VŠ)
  • certifikát zhody, certifikát o schválení typu, osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz)
  • zmluvy, výpisy, osvedčenia, certifikáty atď.

 

 jazykové kurzy*****preklady*****jazykové kurzy*****preklady 

 

 


PPC kampane