Cena

Kurzy:  Cena jazykového kurzu závisí od viacerých kritérií - zameranie, jazyková úroveň, intenzita, veľkosť skupiny, počet skupín atď. Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

 

Preklady: Cena prekladu závisí od viacerých kritérií - zameranie, náročnosť, termín odovzdania, rozsah/objem, formátovanie atď. Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Odborný preklad bez okrúhlej pečiatky prekladateľa: od 13,- eur/ns

Úradný preklad s okrúhlou pečiatkou prekladateľa: 20,- eur/ns príp. dohodou.

 

 jazykové kurzy*****preklady*****jazykové kurzy*****preklady

 

 

 

 

 


PPC kampane