Školský rok

 

Verejné kurzy:

- trvanie: september – jún                        

- organizácia: 3 trimestre: I. sept.– dec., II. jan. - mar., III. apr. - jún     

- ZÁPIS: 1 mesiac pred začiatkom trimestra

 

Firemné kurzy:     

- trvanie: celoročné 

- ZÁPIS: dohodou  

 

Leto:

- júl-august:

a) krátkodobé intenzívne kurzy pre jednotlivcov a miniskupiny

b) konverzačné kurzy

c) špecializované kurzy

d) firemná výučba

- ZÁPIS: do 15. júna

 

 


PPC kampane